Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 -5 8 2 -
28/01 kl 01 -3 10 6 -
28/01 kl 02 2 16 13 -
28/01 kl 03 6 19 17 -
28/01 kl 04 8 20 15 -
28/01 kl 05 9 22 13 -
28/01 kl 06 10 24 13 -
28/01 kl 07 8 24 12 -
28/01 kl 08 3 18 7 -
28/01 kl 09 -3 11 3 -
28/01 kl 10 -8 6 -1 -
28/01 kl 11 -12 3 -4 -
28/01 kl 12 -12 3 -7 -
28/01 kl 13 -8 8 -4 -
28/01 kl 14 -3 15 1 -
28/01 kl 15 1 20 5 -
28/01 kl 16 2 22 6 -
28/01 kl 17 2 23 5 -
28/01 kl 18 4 26 7 -
28/01 kl 19 5 28 8 -
28/01 kl 20 3 26 6 -
28/01 kl 21 0 22 1 -
28/01 kl 22 -4 18 -3 -
28/01 kl 23 -7 15 -6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 27 56 84 28 48
Laveste vannstand -27 -24 -1 -12 -9
Avvik gult nivå -77 -48 -20 -76 -56
Avvik orange nivå -103 -74 -46 -102 -82
Avvik rødt nivå -115 -86 -58 -114 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm