Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
28/01 kl 00 5 2 1 2
28/01 kl 01 6 6 4 4
28/01 kl 02 11 13 11 10
28/01 kl 03 12 17 15 11
28/01 kl 04 10 15 14 10
28/01 kl 05 9 13 12 9
28/01 kl 06 12 13 12 10
28/01 kl 07 13 12 10 9
28/01 kl 08 10 7 7 6
28/01 kl 09 5 3 2 2
28/01 kl 10 0 -1 -1 -2
28/01 kl 11 -6 -4 -5 -6
28/01 kl 12 -9 -7 -6 -8
28/01 kl 13 -10 -4 -2 -5
28/01 kl 14 -6 1 3 -2
28/01 kl 15 -3 5 7 1
28/01 kl 16 -3 6 7 4
28/01 kl 17 0 5 6 6
28/01 kl 18 5 7 8 10
28/01 kl 19 7 8 9 12
28/01 kl 20 4 6 7 10
28/01 kl 21 2 1 4 6
28/01 kl 22 0 -3 4 2
28/01 kl 23 -2 -6 4 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 27 48 77 17 35
Max fra modell: 25.01 18 27 50 77 15 49
Max fra modell: 25.01 12 27 51 76 12 48
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm