Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 2 15 9 -
28/01 kl 01 0 13 9 -
28/01 kl 02 -2 12 9 -
28/01 kl 03 -1 12 10 -
28/01 kl 04 -1 11 6 -
28/01 kl 05 -2 11 2 -
28/01 kl 06 -3 11 0 -
28/01 kl 07 -4 12 0 -
28/01 kl 08 -4 11 0 -
28/01 kl 09 -4 10 2 -
28/01 kl 10 -4 10 3 -
28/01 kl 11 -4 11 4 -
28/01 kl 12 -2 13 3 -
28/01 kl 13 -1 15 3 -
28/01 kl 14 -1 17 3 -
28/01 kl 15 -1 18 3 -
28/01 kl 16 -2 18 2 -
28/01 kl 17 -4 17 -1 -
28/01 kl 18 -6 16 -3 -
28/01 kl 19 -7 16 -4 -
28/01 kl 20 -6 17 -3 -
28/01 kl 21 -4 18 -3 -
28/01 kl 22 -3 19 -2 -
28/01 kl 23 -2 20 -1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 62 77 20 39
Laveste værets virkning -22 -25 5 -7 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm