Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -8 3 -5 -
29/01 kl 01 -7 6 -1 -
29/01 kl 02 -2 7 5 -
29/01 kl 03 4 7 11 -
29/01 kl 04 7 7 14 -
29/01 kl 05 8 8 16 -
29/01 kl 06 11 10 21 -
29/01 kl 07 13 12 25 -
29/01 kl 08 10 15 25 -
29/01 kl 09 4 18 22 -
29/01 kl 10 0 21 21 -
29/01 kl 11 -5 24 19 -
29/01 kl 12 -9 25 16 -
29/01 kl 13 -10 26 16 -
29/01 kl 14 -6 26 20 -
29/01 kl 15 -1 25 24 -
29/01 kl 16 2 25 27 -
29/01 kl 17 4 25 29 -
29/01 kl 18 7 24 31 -
29/01 kl 19 11 24 35 -
29/01 kl 20 11 23 34 -
29/01 kl 21 7 21 28 -
29/01 kl 22 2 19 21 -
29/01 kl 23 -2 18 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 27 48 77 17 35
Laveste vannstand -25 -20 4 -7 -5
Avvik gult nivå -77 -56 -27 -87 -69
Avvik orange nivå -103 -82 -53 -113 -95
Avvik rødt nivå -115 -94 -65 -125 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm