Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 58 26 84 89
25/01 kl 14 62 21 83 85
25/01 kl 15 67 16 83 81
25/01 kl 16 72 7 79 78
25/01 kl 17 75 -3 72 70
25/01 kl 18 72 -10 62 61
25/01 kl 19 67 -14 53 55
25/01 kl 20 61 -17 44 51
25/01 kl 21 56 -19 37 48
25/01 kl 22 52 -20 32 45
25/01 kl 23 53 -20 33 43

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 105 134 74 92
Laveste vannstand 32 37 61 50 52
Avvik gult nivå -77 -56 -27 -87 -69
Avvik orange nivå -103 -82 -53 -113 -95
Avvik rødt nivå -115 -94 -65 -125 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm