Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 57 -20 37 42
26/01 kl 01 62 -21 41 41
26/01 kl 02 64 -21 43 42
26/01 kl 03 67 -22 45 43
26/01 kl 04 70 -19 51 49
26/01 kl 05 72 -17 55 58
26/01 kl 06 70 -12 58 68
26/01 kl 07 64 -8 56 -
26/01 kl 08 58 1 59 -
26/01 kl 09 53 7 60 -
26/01 kl 10 49 14 63 -
26/01 kl 11 47 19 66 -
26/01 kl 12 51 21 72 -
26/01 kl 13 56 19 75 -
26/01 kl 14 60 12 72 -
26/01 kl 15 63 6 69 -
26/01 kl 16 67 4 71 -
26/01 kl 17 71 5 76 -
26/01 kl 18 72 6 78 -
26/01 kl 19 68 12 80 -
26/01 kl 20 62 25 87 -
26/01 kl 21 57 39 96 -
26/01 kl 22 53 48 101 -
26/01 kl 23 51 54 105 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 105 134 74 92
Laveste vannstand 32 37 61 50 52
Avvik gult nivå -77 -56 -27 -87 -69
Avvik orange nivå -103 -82 -53 -113 -95
Avvik rødt nivå -115 -94 -65 -125 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm