Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 53 59 112 -
27/01 kl 01 59 60 119 -
27/01 kl 02 64 55 119 -
27/01 kl 03 65 53 118 -
27/01 kl 04 67 54 121 -
27/01 kl 05 70 58 128 -
27/01 kl 06 71 63 134 -
27/01 kl 07 67 67 134 -
27/01 kl 08 61 63 124 -
27/01 kl 09 55 57 112 -
27/01 kl 10 51 50 101 -
27/01 kl 11 48 46 94 -
27/01 kl 12 48 43 91 -
27/01 kl 13 53 40 93 -
27/01 kl 14 58 35 93 -
27/01 kl 15 61 31 92 -
27/01 kl 16 63 26 89 -
27/01 kl 17 67 21 88 -
27/01 kl 18 70 17 87 -
27/01 kl 19 69 15 84 -
27/01 kl 20 64 15 79 -
27/01 kl 21 59 13 72 -
27/01 kl 22 54 11 65 -
27/01 kl 23 51 10 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 105 134 74 92
Laveste vannstand 32 37 61 50 52
Avvik gult nivå -77 -56 -27 -87 -69
Avvik orange nivå -103 -82 -53 -113 -95
Avvik rødt nivå -115 -94 -65 -125 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm