Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 101 123 112 -
27/01 kl 01 108 133 119 -
27/01 kl 02 113 141 119 -
27/01 kl 03 113 141 118 -
27/01 kl 04 113 140 121 -
27/01 kl 05 114 140 128 -
27/01 kl 06 115 139 134 -
27/01 kl 07 112 134 134 -
27/01 kl 08 107 127 124 -
27/01 kl 09 102 118 112 -
27/01 kl 10 98 113 101 -
27/01 kl 11 92 108 94 -
27/01 kl 12 88 104 91 -
27/01 kl 13 88 103 93 -
27/01 kl 14 88 104 93 -
27/01 kl 15 85 101 92 -
27/01 kl 16 81 96 89 -
27/01 kl 17 81 95 88 -
27/01 kl 18 82 97 87 -
27/01 kl 19 81 95 84 -
27/01 kl 20 76 88 79 -
27/01 kl 21 69 81 72 -
27/01 kl 22 61 74 65 -
27/01 kl 23 56 69 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 113 141 85 105
Laveste vannstand 30 33 56 45 48
Avvik gult nivå -77 -48 -20 -76 -56
Avvik orange nivå -103 -74 -46 -102 -82
Avvik rødt nivå -115 -86 -58 -114 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm