Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 48 70 59 -
27/01 kl 01 49 74 60 -
27/01 kl 02 49 77 55 -
27/01 kl 03 48 76 53 -
27/01 kl 04 46 73 54 -
27/01 kl 05 44 70 58 -
27/01 kl 06 44 68 63 -
27/01 kl 07 45 67 67 -
27/01 kl 08 46 66 63 -
27/01 kl 09 47 63 57 -
27/01 kl 10 47 62 50 -
27/01 kl 11 44 60 46 -
27/01 kl 12 40 56 43 -
27/01 kl 13 35 50 40 -
27/01 kl 14 30 46 35 -
27/01 kl 15 24 40 31 -
27/01 kl 16 18 33 26 -
27/01 kl 17 14 28 21 -
27/01 kl 18 12 27 17 -
27/01 kl 19 12 26 15 -
27/01 kl 20 12 24 15 -
27/01 kl 21 10 22 13 -
27/01 kl 22 7 20 11 -
27/01 kl 23 5 18 10 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 62 77 20 39
Laveste værets virkning -22 -25 5 -7 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm