Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 50 9 59 -
28/01 kl 01 54 9 63 -
28/01 kl 02 61 9 70 -
28/01 kl 03 64 10 74 -
28/01 kl 04 66 6 72 -
28/01 kl 05 68 2 70 -
28/01 kl 06 70 0 70 -
28/01 kl 07 69 0 69 -
28/01 kl 08 64 0 64 -
28/01 kl 09 58 2 60 -
28/01 kl 10 53 3 56 -
28/01 kl 11 49 4 53 -
28/01 kl 12 47 3 50 -
28/01 kl 13 50 3 53 -
28/01 kl 14 55 3 58 -
28/01 kl 15 59 3 62 -
28/01 kl 16 61 2 63 -
28/01 kl 17 63 -1 62 -
28/01 kl 18 67 -3 64 -
28/01 kl 19 69 -4 65 -
28/01 kl 20 66 -3 63 -
28/01 kl 21 61 -3 58 -
28/01 kl 22 56 -2 54 -
28/01 kl 23 52 -1 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 105 134 74 92
Laveste vannstand 32 37 61 50 52
Avvik gult nivå -77 -56 -27 -87 -69
Avvik orange nivå -103 -82 -53 -113 -95
Avvik rødt nivå -115 -94 -65 -125 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm