Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 52 65 59 -
28/01 kl 01 54 67 63 -
28/01 kl 02 59 73 70 -
28/01 kl 03 63 76 74 -
28/01 kl 04 65 77 72 -
28/01 kl 05 66 79 70 -
28/01 kl 06 67 81 70 -
28/01 kl 07 65 81 69 -
28/01 kl 08 60 75 64 -
28/01 kl 09 54 68 60 -
28/01 kl 10 49 63 56 -
28/01 kl 11 45 60 53 -
28/01 kl 12 45 60 50 -
28/01 kl 13 49 65 53 -
28/01 kl 14 54 72 58 -
28/01 kl 15 58 77 62 -
28/01 kl 16 59 79 63 -
28/01 kl 17 59 80 62 -
28/01 kl 18 61 83 64 -
28/01 kl 19 62 85 65 -
28/01 kl 20 60 83 63 -
28/01 kl 21 57 79 58 -
28/01 kl 22 53 75 54 -
28/01 kl 23 50 72 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 113 141 85 105
Laveste vannstand 30 33 56 45 48
Avvik gult nivå -77 -48 -20 -76 -56
Avvik orange nivå -103 -74 -46 -102 -82
Avvik rødt nivå -115 -86 -58 -114 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm