Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 49 3 52 -
29/01 kl 01 50 6 56 -
29/01 kl 02 55 7 62 -
29/01 kl 03 61 7 68 -
29/01 kl 04 64 7 71 -
29/01 kl 05 65 8 73 -
29/01 kl 06 68 10 78 -
29/01 kl 07 70 12 82 -
29/01 kl 08 67 15 82 -
29/01 kl 09 61 18 79 -
29/01 kl 10 57 21 78 -
29/01 kl 11 52 24 76 -
29/01 kl 12 48 25 73 -
29/01 kl 13 47 26 73 -
29/01 kl 14 51 26 77 -
29/01 kl 15 56 25 81 -
29/01 kl 16 59 25 84 -
29/01 kl 17 61 25 86 -
29/01 kl 18 64 24 88 -
29/01 kl 19 68 24 92 -
29/01 kl 20 68 23 91 -
29/01 kl 21 64 21 85 -
29/01 kl 22 59 19 78 -
29/01 kl 23 55 18 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 105 134 74 92
Laveste vannstand 32 37 61 50 52
Avvik gult nivå -77 -56 -27 -87 -69
Avvik orange nivå -103 -82 -53 -113 -95
Avvik rødt nivå -115 -94 -65 -125 -107
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm