Verifikasjon av timesnedbør

Til forsidenHitra

(Hitra-Sandstad II SN65451)
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra
06/12 100 % 100 %
05/12 100 % 100 %
04/12 100 % 100 %
03/12 100 % 100 %
02/12 96 % 100 %
01/12 79 % 100 %
30/11 75 % 92 %
29/11 92 % 92 %
28/11 100 % 100 %
27/11 100 % 100 %
26/11 96 % 100 %
25/11 88 % 96 %
24/11 92 % 96 %
23/11 62 % 96 %
22/11 62 % 88 %
21/11 71 % 88 %
20/11 71 % 83 %
19/11 54 % 96 %
18/11 62 % 79 %
17/11 88 % 100 %
16/11 88 % 88 %
15/11 62 % 83 %
14/11 100 % 100 %
13/11 100 % 100 %
12/11 88 % 96 %
11/11 67 % 79 %
10/11 92 % 96 %
09/11 75 % 92 %
08/11 100 % 100 %
07/11 100 % 100 %
Nedbør i går
Periode Obs Low Exp High
00-06 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
06-12 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
12-18 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
18-24 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
Sum 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
Gjennomsnitt siste 30 dager
Kategori Perfekt Bra
Treffprosent 85 % 95 %

Perfekt: Nedbør innenfor intervallet
Bra: Nedbør/opphold på samme tid