Verifikasjon av timesnedbør

Til forsidenMandal

(Mandal SN41090)
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra
28/09 79 % 79 %
27/09 88 % 92 %
26/09 96 % 100 %
25/09 83 % 96 %
24/09 88 % 92 %
23/09 88 % 92 %
22/09 92 % 100 %
21/09 62 % 67 %
20/09 75 % 96 %
19/09 96 % 100 %
18/09 88 % 96 %
17/09 96 % 100 %
16/09 100 % 100 %
15/09 100 % 100 %
14/09 96 % 96 %
13/09 - % - %
12/09 100 % 100 %
11/09 96 % 96 %
10/09 100 % 100 %
09/09 100 % 100 %
08/09 100 % 100 %
07/09 100 % 100 %
06/09 100 % 100 %
05/09 100 % 100 %
04/09 100 % 100 %
03/09 83 % 83 %
02/09 100 % 100 %
01/09 100 % 100 %
31/08 96 % 96 %
30/08 92 % 100 %
Nedbør den 28/09-2023
Periode Obs Low Exp High
00-06 0.5 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
06-12 0.6 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
12-18 0.2 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
18-24 0.4 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
Sum 1.7 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
Gjennomsnitt siste 30 dager
Kategori Perfekt Bra
Treffprosent 93 % 96 %

Perfekt: Nedbør innenfor intervallet
Bra: Nedbør/opphold på samme tid