Verifikasjon av timesnedbør

Til forsidenMosjøen

(Mosjøen lufthavn SN77230)
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra
07/12 100 % 100 %
06/12 100 % 100 %
05/12 100 % 100 %
04/12 100 % 100 %
03/12 100 % 100 %
02/12 96 % 96 %
01/12 92 % 100 %
30/11 96 % 100 %
29/11 92 % 100 %
28/11 96 % 96 %
27/11 96 % 96 %
26/11 100 % 100 %
25/11 96 % 100 %
24/11 92 % 96 %
23/11 67 % 100 %
22/11 67 % 92 %
21/11 92 % 100 %
20/11 92 % 100 %
19/11 79 % 92 %
18/11 92 % 100 %
17/11 75 % 100 %
16/11 29 % 67 %
15/11 75 % 92 %
14/11 100 % 100 %
13/11 100 % 100 %
12/11 92 % 96 %
11/11 79 % 100 %
10/11 92 % 96 %
09/11 67 % 88 %
08/11 100 % 100 %
Nedbør i går
Periode Obs Low Exp High
00-06 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
06-12 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
12-18 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
18-24 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
Sum 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
Gjennomsnitt siste 30 dager
Kategori Perfekt Bra
Treffprosent 88 % 97 %

Perfekt: Nedbør innenfor intervallet
Bra: Nedbør/opphold på samme tid