Verifikasjon av timesnedbør

Til forsidenMosjøen

(Mosjøen lufthavn SN77230)
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra
28/09 79 % 88 %
27/09 88 % 92 %
26/09 88 % 100 %
25/09 88 % 96 %
24/09 62 % 92 %
23/09 100 % 100 %
22/09 96 % 100 %
21/09 83 % 83 %
20/09 50 % 83 %
19/09 75 % 92 %
18/09 - % - %
17/09 - % - %
16/09 - % - %
15/09 - % - %
14/09 - % - %
13/09 - % - %
12/09 - % - %
11/09 - % - %
10/09 - % - %
09/09 - % - %
08/09 - % - %
07/09 - % - %
06/09 - % - %
05/09 - % - %
04/09 - % - %
03/09 - % - %
02/09 - % - %
01/09 - % - %
31/08 - % - %
30/08 - % - %
Nedbør den 28/09-2023
Periode Obs Low Exp High
00-06 0.1 mm 0.0 mm 0.0 mm 2.3 mm
06-12 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
12-18 0.5 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
18-24 2.6 mm 0.4 mm 1.2 mm 3.9 mm
Sum 3.2 mm 0.4 mm 1.2 mm 6.2 mm
Gjennomsnitt siste 30 dager
Kategori Perfekt Bra
Treffprosent 81 % 93 %

Perfekt: Nedbør innenfor intervallet
Bra: Nedbør/opphold på samme tid