Verifikasjon av timesnedbør

Til forsidenNesbyen

(Nesbyen-Todokk SN24890)
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra
28/09 92 % 100 %
27/09 79 % 79 %
26/09 100 % 100 %
25/09 75 % 79 %
24/09 100 % 100 %
23/09 100 % 100 %
22/09 79 % 88 %
21/09 58 % 67 %
20/09 92 % 96 %
19/09 83 % 88 %
18/09 54 % 83 %
17/09 100 % 100 %
16/09 79 % 92 %
15/09 92 % 92 %
14/09 100 % 100 %
13/09 - % - %
12/09 96 % 96 %
11/09 71 % 83 %
10/09 100 % 100 %
09/09 100 % 100 %
08/09 100 % 100 %
07/09 100 % 100 %
06/09 100 % 100 %
05/09 100 % 100 %
04/09 100 % 100 %
03/09 88 % 96 %
02/09 100 % 100 %
01/09 100 % 100 %
31/08 100 % 100 %
30/08 100 % 100 %
Nedbør den 28/09-2023
Periode Obs Low Exp High
00-06 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
06-12 0.6 mm 0.5 mm 1.2 mm 3.4 mm
12-18 0.5 mm 0.5 mm 1.3 mm 2.1 mm
18-24 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
Sum 1.1 mm 1.0 mm 2.5 mm 5.5 mm
Gjennomsnitt siste 30 dager
Kategori Perfekt Bra
Treffprosent 91 % 94 %

Perfekt: Nedbør innenfor intervallet
Bra: Nedbør/opphold på samme tid