Tok pulsen på Golfstrømmen

SEAGLIDER: Dette høyteknologiske instrumentet har vandret på kryss og tvers av Golfstrømmen og tatt pulsen på den.
(10.06.11) I løpet av prosjektet ble den norske Atlanterhavsstrømmen overvåket med fjernstyrte undervannsroboter og bunnforankrede strømmålere. Målingene viser at strømmen er stabil og sterk. Samtidig fikk vi ny kunnskap om den vestlige grenen av strømmen.
Av: Cecilie Mauritzen og Erlend Hermansen
Foto: Frode Høydalsvik

Den norske Atlanterhavsstrømmen (eller Golfstrømmen på folkemunne) er på mange måter et gigantisk fjernvarmeanlegg. Den tar med seg varme fra sydligere breddegrader og transporterer den opp til oss. Takket være Golfstrømmen har vi et godt klima til å være så langt nord. Golfstrømmen har to tydelige grener der den strømmer gjennom Norskehavet. Den østlige grenen har vært overvåket siden 1995, iAOOS-Norge-finansiert siden 2006, slik at denne tidsserien nå er over 15 år lang. 

Tidsserien viser at temperaturen i kjernen de siste fem årene har ligget stabilt på 8 grader, mens den høyeste månedstemperaturen (8,3 °C) ble oppnådd i 2003. Også volumtransporten har vært stabil de siste årene. 

Suveren seaglider

Den vestlige grenen har man visst mye mindre om, men i iAOOS har vi brukt ubemannede seaglidere til å overvåke den. En seaglider er en slags undervannsrobot formet som en torpedo.  De trafikkerer en strekning (for eksempel på tvers av en havstrøm) ved å dykke på skrått nedover i dypet inntil et gitt dyp (for eksempel 1000 meter) for deretter å vende nesen oppover og fortsette i samme himmelretning til den er ved overflaten igjen. Et slikt dykk varer gjerne 8 timer, og glideren har da forflyttet seg syv kilometer horisontalt. På overflaten kommuniserer glideren med forskerne via satellitt og laster overfører dataene. Glideren fortsetter på denne måten til den har krysset hele strømmen, så snur den og gjør det hele i motsatt retning. Slik kan havstrømmene overvåkes kontinuerlig i måneder og år, selv under voldsomme vinterstormer.

Den vestlige grenen like sterk

Glidere viste seg å være svært nyttige til å overvåke den vestlige grenen, ettersom den er relativt bred, noe som gjør den vanskelig å måle med bunnforankrede rigger. Den er heller ikke altfor kraftig i kjernen; i en ekstremt sterk strøm ville ikke glideren klart å krysse.

Resultatene fra iAOOS-Norge viser at denne vestlige grenen av Atlanterhavsstrømmen er like sterk og frakter like mye vann som den østlige grenen, noe som betyr at den er svært viktig for varmetransporten nordover, og dermed for varmemengden avgitt til atmosfæren langs norskekysten. Vi anbefaler derfor å fortsette å overvåke denne grenen også, slik at vi kan følge med på totalvariasjoner i varmetransporten i Atlanterhavsstrømmen.