met.no  Nowcasting

These pages are no longer maintained and will be replaced when time is available.

Den informasjonen som er tilgjengelig her er ikke offisiell informasjon fra Meteorologisk institutt, den finner du på http://www.met.no/. Disse sidene inneholder smakebiter av forskning og utvikling i sammenheng med NOWCASTING-prosjektet. I noen tilfeller er oppdaterte smakebiter tilgjengelig, i andre tilfeller ikke, og sidene gir på ingen måte en helhetlig oversikt over alle aktiviteter innenfor dette feltet. Alt du finner her kommer fra eksperimentelle produksjonslinjer. Dette er produksjonslinjer som endres kontinuerlig og som ikke har noen form for overvåking. Det du finner her kan være vekke i morgen.

NOWCASTING-prosjektet

NOWCASTING-prosjektet er et internt prosjekt ved Meteorologisk institutt. Hensikten med prosjektet er å utvikle produkter til hjelp for overvåking og kortidsvarsling. Prosjektet fokuserer på effektiv utnyttelse av fjernmålte data og har så langt vært mer fokusert på overvåking enn på varsling. Forskning- og utvikling ved Meteorologisk institutt er i stor grad avhengig av eksterne midler i tillegg til de interne ressursene. Produkteksemplene som presenteres på disse sidene er derfor i mange tilfeller et resultat av prosjekter der ressurser fra NOWCASTING-prosjektet har inngått sammen med eksterne ressurser (f.eks. fra EUMETSAT, Norsk Romsenter og EU).