met.no  Nowcasting

Støtteprosjekter

Innledning

Forskning- og utvikling ved Meteorologisk institutt er i stor grad avhengig av eksterne midler i tillegg til de interne ressursene. Nowcastingprosjektet har vært koordinert med flere eksterne prosjekter gjennom tiden.

EUMETSAT Ocean and Sea Ice

EUMETSAT Ocean and Sea Ice SAF er et operasjonelt prosjekt finansiert av EUMETSAT som fokuserer på fjernmålte produkter over hav. METNO er vert for produksjonssenteret for høye breddegrader. Produktporteføljen omfatter flere havisprodukter, havoverflatetemperatur og strålingsflukser ved bakken. For flere av disse produktene må f.eks.skyer identifiseres når optiske data benyttes. Denne skymaskeringen er sammenfallende med tilsvarende aktiviteter i det interne Nowcasting prosjektet. Prosjektet pågår fortsatt. Alle produkter som lages er fritt tilgjengelig. Mer informasjon om prosjektet er tilgjengelig på http://osisaf.met.no/.

NORMAP

NORMAP er et infrastrukturprosjekt finansiert av NFR. Det fokuseres på tilrettelegging av fjernmålte data for enkel bruk av ikke eksperter.

CryoClim

CryoClim er et prosjekt finansiert av Norsk Romsenter og ESA. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk regnesentral, NVE, NPI og METNO. Prosjektet pågår.

CryoRisk

CryoRisk var et prosjekt finansiert av Norsk Romsenter som fokuserte på operasjonelle snøprodukter basert på fjernmålte data. Prosjektet var et samarbeid mellom NVE og METNO. Prosjektet baserte seg både på optiske og radarbaserte fjernmålte inngangsdata. Alle produkter som ble laget er fritt tilgjengelig. Prosjektet ble avsluttet i 2009.

EuroClim

EuroClim var et prosjekt finansiert av EU der METNO var involvert i flere deler. Den relevante delen for Nowcastingprosjektet var snøkartlegging vha optiske satellitter. Prosjektet er avsluttet. Mer informasjon er tilgjengelig på http://www.euroclim.net/.