met.no  Nowcasting

De interne systemene som legger ut informasjon på disse sidene er under endring for tiden. Disse systemene er ikke operasjonelle og produktene som legges her er kun testprodukter. Produkter vil derfor mangle i perioder.

Isdekke fra optiske satellitter

Utviklingen av disse produktene har vært støttet av EUMETSAT og er utviklet i samarbeid med DMI.

Optiske satellitter registrerer elektromagnetisk stråling i den synlige, nær-infrarøde og infrarøde (termiske) delen av spekteret. Stråling ved disse bølgelengdene påvirkes kraftig av atmosfæren i form av vanndamp og skyer. Utfordringen er å skille skyer og snø ettersom disse flatene har veldig like signaturer.

Bildene under oppdateres en gang om dagen. Produktene genereres imidlertid fortløpende og etter ytterligere evaluering kommer de til å bli lagt ut fortløpende. Produktene lages i et testproduksjonssystemsom innebærer at de kan utebli i kortere eller lengre tidsperioder.

Produkteksempler

Iskartlegging vha optiske sensorer

Dette er arbeid som utføres gjennom EUMETSAT Ocean and Sea Ice SAF prosjektet. Her fokuseres det på havis, mens det i snøkartleggingen det er vist eksempler på overfor fokuseres snø på land. Metodikken for snø- og iskartlegging skiller seg mest i skogsområder, ellers er det mange av de samme problemstillingene som må løses. Kvaliteten på produktene kan også variere sterkt ettersom dette er produksjonslinjer vi eksperimenterer med.

Her er sannsynlighetsestimatene for iskartlegging. Produktene tolkes på samme måte som angitt for snøkartlegging.
Dette er NWCSAF skymaske resultatene.
Dette er RGB kompositt som angitt for snøkartlegging.

Evaluering

Dette kommer senere.