met.no  Nowcasting

Produkteksempler

På denne siden presenteres produkteksempler. Dette er produkter som er utviklet gjennom interne eller eksterne prosjekter, men felles for dem alle er at det interne Nowcasting-prosjektet har vært involvert i utviklingen.

Noen smakebiter gis gjennom linkene under:

Snødekke
Snødekke estimert vha optiske satellittdata. AVHRR-baserte produkter foreligger, MODIS-baserte kommer. Produktene lages for satellittpassasje og disse tidsintegreres over en uke for å få dekning i alle områder uavhengig av skyer.
Isdekke
Isdekke estimert vha optiske satellittdata.
Havoverflatetemperatur
Havoverflatetemperatur estimert vha optiske satellitter.
Strålingsflukser
Strålingsflukser estimert vha optiske satellitter.