met.no  Nowcasting

De interne systemene som legger ut informasjon på disse sidene er under endring for tiden. Disse systemene er ikke operasjonelle og produktene som legges her er kun testprodukter. Produkter vil derfor mangle i perioder.

Havoverflatetemperatur

Utviklingen av disse produktene har vært støttet av EUMETSAT og er utviklet i samarbeid med DMI. Mer informasjon er tilgjengelig på http://saf.met.no/.

Optiske satellitter registrerer elektromagnetisk stråling i den synlige, nær-infrarøde og infrarøde (termiske) delen av spekteret. Stråling ved disse bølgelengdene påvirkes kraftig av atmosfæren i form av vanndamp og skyer. Utfordringen er å skille skyer og snø ettersom disse flatene har veldig like signaturer.

Bildene under oppdateres en gang om dagen. Produktene genereres imidlertid fortløpende og etter ytterligere evaluering kommer de til å bli lagt ut fortløpende. Produktene lages i et testproduksjonssystemsom innebærer at de kan utebli i kortere eller lengre tidsperioder.

Produkteksempler

Havoverflatetemperatur vha optiske sensorer

Dette er arbeid som utføres gjennom EUMETSAT Ocean and Sea Ice SAF prosjektet (link lengre oppe på siden). Produktene her er passasjeprodukter.