Møtekalender 2005


Dato

Møte

Sted

11. februar

RegClim Prosjektledermøte

Bergen

23.-24. mai

RegClim vårmøte

Hotell Opera, Oslo

24. august

RegClim Prosjektledermøte

Bergen

12. - 14. september

Wengen Workshops on Global Change Research

Wengen, Sveits

3. - 4. oktober

Expert workshop on statistical downscaling

Oslo

13. - 17. november

GREENHOUSE 2005: Action on Climate Change

Melbourne, Australia

28.-29. november

RegClim høstmøte

Highland hotell, Geilo

 

Møtekalendre for tidligere år

Møtekalender 2004

Møtekalender 2003