Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 249 131
2 år 253 134
5 år 262 143
10 år 267 149
20 år 272 154
25 år 274 155
50 år 278 159
100 år 282 163

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
11. feb 2020 Ekstremvær: Elsa
290 172
12. jan 1993 286 167
27. feb 1990 284 165
12. jan 2005 Ekstremvær: Inga
283 164
15. jan 2020 Ekstremvær: Didrik
279 161
3. jan 1991 274 156
11. nov 1954 270 151
25. des 2011 Ekstremvær: Dagmar
268 150
4. des 1979 268 149
24. des 1999 267 149

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 255 136
Orange 267 148
Rødt 277 158

Informasjonsside om Måløy

Datagrunnlag 1943 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -5 -124
1 år -8 -127
5 år -15 -134
10 år -20 -138
20 år -23 -142

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
18. mar 1980 -36 -155
20. feb 1996 -34 -153
25. feb 1948 -24 -143
2. mar 1987 -21 -140
10. mar 2016 -20 -139
20. mar 2007 -20 -139

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
291 172
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
226 107
Middel høyvann 177 58
Middelvann 119 0
Middel lavvann 60 -58
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -119
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-36 -155
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.