Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 246 131
5 år 258 143
10 år 264 149
20 år 268 153
50 år 274 159
100 år 278 163

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
11. feb 2020 Ekstremvær: Elsa
287 172
12. jan 1993 282 167
27. feb 1990 280 165
12. jan 2005 Ekstremvær: Inga
279 164
15. jan 2020 Ekstremvær: Didrik
276 161
3. jan 1991 271 156
11. nov 1954 266 151
25. des 2011 Ekstremvær: Dagmar
265 150
4. des 1979 264 149
24. des 1999 264 149

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 251 136
Orange 263 148
Rødt 273 158

Informasjonsside om Måløy

Datagrunnlag 1943 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -9 -124
5 år -20 -135
10 år -24 -139
20 år -29 -144
50 år -34 -149
100 år -37 -152

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
18. mar 1980 -40 -155
20. feb 1996 -38 -153
25. feb 1948 -28 -143
2. mar 1987 -25 -140
10. mar 2016 -24 -139
20. mar 2007 -24 -139

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
282 167
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
226 111
Middel høyvann 173 58
Middelvann 115 0
Middel lavvann 57 -58
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -115
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-40 -155
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.