Fenomen vs dag for Troms og Finnmark

Fenomen 1/2-19 2/2-19 3/2-19 4/2-19 5/2-19
Kystvind
Vindkast
Vannstand
Regn
Styrtregn
Brannfare
Is
Snø