• Tok pulsen på Golfstrømmen

    (10.06.11) I løpet av prosjektet ble den norske Atlanterhavsstrømmen overvåket med fjernstyrte undervannsroboter og bunnforankrede strømmålere. Målingene viser at strømmen er stabil og sterk. Samtidig fikk vi ny kunnskap om den vestlige grenen av strømmen.
  • Om prosjektet

    (28.03.07) iAOOS Norge er et norsk Polarårs-prosjekt der seks norske institutter går sammen om å overvåke endringer i nord. Vårt mål er å bidra til bedre å møte morgendagens krav til overvåking av hav, is og vær i Arktis.
  • Overvåker endringer i nord

    Overvåker endringer i nord (10.06.11) Forskningsprosjektet iAOOS-Norway har hatt fokus på sikkerhet i Arktis gjennom overvåkning og forbedring av hav- og isvarsler. Dette er spesielt viktig nå som polhavet er i ferd med å åpnes mer og mer.