Arkiverte nyheter

Expert workshop on statistical downscaling, Oslo, October 3-4 2005.

Program og presentasjoner fra konferansen er nå tilgjengelig.

Norges klima om 100 år. Usikkerheter og risiko

I denne nye brosjyren framstilles RegClims nye resultater om mulige klimaendringer over de neste 100 år i Norge og nære regioner:
Norges klima de neste 100 år blir våtere unntatt om sommeren i sørøst.
 • Mildere vintre; varmere og tørrere somre i sørøst, våtere ellers; beskjeden vindøkning
 • Økt risiko for sterk nedbør overalt og sommertørke i sørøst
 • Usikkerheter gir betydelig risiko for enda større klimaendringer enn RegClim beregner
 • Betydelig risiko for at isdekket i Arktis kan forsvinne om sommeren
 • Partikkelforurensning demper klimaendringene i Norge
Les mer i RegClim brosjyre 2005 (pdf) og Pressemelding 14. september 2005 (pdf). Figurene i høy oppløsning er samlet her.

RegClim-artikler fra Cicerone 4-2005:

Pressemelding 14. september 2005

Nye resultater fra forskningsprosjektet RegClim finansiert av Norges Forskningsråd:
Norges klima de neste 100 år blir våtere unntatt om sommeren i sørøst.
 • Mildere vintre; varmere og tørrere somre i sørøst, våtere ellers; beskjeden vindøkning
 • Økt risiko for sterk nedbør overalt og sommertørke i sørøst
 • Usikkerheter gir betydelig risiko for enda større klimaendringer enn RegClim beregner
 • Betydelig risiko for at isdekket i Arktis kan forsvinne om sommeren
 • Partikkelforurensning demper klimaendringene i Norge

RegClim brosjyre 2005:

Norges klima om 100 år. Usikkerheter og risiko
I denne nye brosjyren framstilles RegClims nye resultater om mulige klimaendringer over de neste 100 år i Norge og nære regioner.

RegClim-artikler fra Cicerone 3-2005:

RegClim-artikler fra Cicerone 2-2005:

RegClim-artikler fra Cicerone 1-2005:

RegClim-artikler fra Cicerone 6-2004:

RegClim-artikler fra Cicerone 5-2004:

RegClim-artikler fra Cicerone 4-2004:

Populærvitenskapelig framstilling RegClim III, 1. september 2004

De viktigste resultatene fra RegClim fram til september 2004 er gitt en populærvitenskapelig fremstilling og lagt ut under "Resultater".
Les hele...

Rapport forside Empirically downscaled SRES-based climate scenarios for Norway

Rasmus E. Benestad har skrevet en rapport om empirisk nedskalering basert på resultater fra seks globale klimamodeller for perioden 2000-2100 med SRES B2 scenario. Se engelsk oppsummering på met.no.
Se hele rapporten i pdf-format (5.5 Mb!)

NORKLIMA - Nytt klimaprogram

Det er opprettet et nytt klimaprogram innen Norges forskningsråd. Programmet vil omfatte de tre nåværende aktivitetene: programmene KlimaProg, KlimaEffekter og fondssatsingen Polar klimaforskning. Fra 2004 er derfor RegClim en del av NORKLIMA.
Se www.program.forskningsradet.no/norklima/

RegClim-artikler fra Cicerone 3-2004:

RegClim holder sitt halvårlige "All staff meeting" 1-2 juni 2004.

Se møteprogram

RegClim-artikler fra Cicerone 2-2004:

RegClim-artikler fra Cicerone 1-2004:

Foredrag fra RegClims vår-seminar i Oslo 15.-16. mai 2003

Foredragene er publisert i General Technical Report No. 7 (10 MB pdf).

RegClim-artikler fra Cicerone 5-2003:

Sluttrapport 1997-2002:

En korrigert utgave av RegClim Final Report Phase I, I and 2002 er nå tilgjengelig under Resultater.

RegClim på engelsk:

Et utvalg av informasjonen her blir nå også vist på engelsk til glede for utenlandske lesere.

Resultater tilgjengelig for effektforskning:

noserc.met.no/effect kan man se på og hente ned et utvalg av resultater fra forskjellige klimasimuleringer. Dette er ment som et tilbud til forskning på klimaeffekter.

RegClim-artikler fra Cicerone 4-2003:

Framdriftsrapport 2003

Det er laget en framdriftsrapport til Norges forskningsråd for de første åtte månedene i 2003. Se populærvitenskapelig framstilling (som også er tilgjengelig under "Resultater").

RegClim-artikler fra Cicerone 3-2003:

Forskningsrådets fjerde klimakonferanse

Forsker Inger Hanssen-Bauer presenterte resultater fra RegClim 29. april 2003 i Oslo. Se lysbilder som bilder eller pdf (1,5 MB)

RegClim-artikler fra Cicerone 2-2003:

RegClim-artikler fra Cicerone 1-2003:

RegClim-artikler fra Cicerone 6-2002:

 • Mer ekstremt vær i våre områder
 • Partikkelforurensninger endrer atmosfærens sirkulasjon

Pressekonferanse 21. november 2002

RegClim brosjyre 2002

RegClim brosjyren ble utgitt i november 2002 og viser noen av resultatene som er oppnådd i prosjektet.