Verifikasjon av timesnedbørBergen

(Bergen-Florida)


Perfekt: Andel av tiden hvor observert nedbør er innenfor nedbørsintervallet i modellen
Bra: Andel av tiden hvor observasjonene og modellen har nedbør/opphold på samme tid
Godkjent: I hvor stor grad observasjonene og modellen har like mye tid med nedbør/opphold
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra Godkjent
20/12 46 % 71 % 88 %
21/12 88 % 88 % 96 %
22/12 100 % 100 % 100 %
23/12 79 % 79 % 79 %
24/12 29 % 75 % 75 %
25/12 88 % 100 % 100 %
26/12 100 % 100 % 100 %
27/12 100 % 100 % 100 %
28/12 17 % 75 % 75 %
29/12 8 % 100 % 100 %
30/12 54 % 79 % 79 %
31/12 54 % 79 % 79 %
01/01 67 % 71 % 71 %
02/01 88 % 100 % 100 %
03/01 46 % 71 % 79 %
04/01 67 % 79 % 88 %
05/01 33 % 92 % 92 %
06/01 29 % 96 % 96 %
07/01 42 % 88 % 96 %
08/01 33 % 50 % 75 %
09/01 67 % 67 % 67 %
10/01 100 % 100 % 100 %
11/01 54 % 92 % 100 %
13/01 58 % 67 % 67 %
14/01 12 % 67 % 92 %
15/01 54 % 79 % 88 %
16/01 75 % 92 % 100 %
17/01 62 % 88 % 96 %
18/01 67 % 83 % 83 %
19/01 67 % 75 % 75 %
I går
Perfekt Bra Godkjent
Treffprosent 67 % 75 % 75 %
Gjennomsnitt siste 30 dager
Perfekt Bra Godkjent
Treffprosent 59 % 83 % 88 %