Verifikasjon av timesnedbørBergen

(Bergen-Florida)


Perfekt: Andel av tiden hvor observert nedbør er innenfor nedbørsintervallet i modellen
Bra: Andel av tiden hvor observasjonene og modellen har nedbør/opphold på samme tid
Godkjent: I hvor stor grad observasjonene og modellen har like mye tid med nedbør/opphold
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra Godkjent
21/09 100 % 100 % 100 %
22/09 100 % 100 % 100 %
23/09 100 % 100 % 100 %
24/09 100 % 100 % 100 %
25/09 100 % 100 % 100 %
26/09 100 % 100 % 100 %
27/09 75 % 79 % 88 %
28/09 100 % 100 % 100 %
29/09 100 % 100 % 100 %
30/09 67 % 79 % 96 %
01/10 21 % 62 % 71 %
02/10 100 % 100 % 100 %
03/10 100 % 100 % 100 %
04/10 100 % 100 % 100 %
05/10 100 % 100 % 100 %
06/10 100 % 100 % 100 %
07/10 92 % 96 % 96 %
08/10 62 % 79 % 96 %
09/10 38 % 58 % 58 %
10/10 29 % 96 % 96 %
11/10 29 % 71 % 96 %
12/10 54 % 79 % 79 %
13/10 75 % 75 % 75 %
14/10 100 % 100 % 100 %
15/10 75 % 83 % 92 %
16/10 71 % 79 % 96 %
17/10 71 % 88 % 96 %
18/10 67 % 67 % 100 %
19/10 92 % 92 % 100 %
20/10 96 % 96 % 96 %
I går
Perfekt Bra Godkjent
Treffprosent 96 % 96 % 96 %
Gjennomsnitt siste 30 dager
Perfekt Bra Godkjent
Treffprosent 80 % 89 % 94 %