Verifikasjon av timesnedbørBergen

(Bergen-Florida)


Perfekt: Andel av tiden hvor observert nedbør er innenfor nedbørsintervallet i modellen
Bra: Andel av tiden hvor observasjonene og modellen har nedbør/opphold på samme tid
Godkjent: I hvor stor grad observasjonene og modellen har like mye tid med nedbør/opphold
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra Godkjent
05/11 100 % 100 % 100 %
06/11 62 % 79 % 96 %
07/11 88 % 100 % 100 %
08/11 100 % 100 % 100 %
09/11 100 % 100 % 100 %
10/11 100 % 100 % 100 %
11/11 100 % 100 % 100 %
12/11 50 % 79 % 88 %
13/11 25 % 71 % 71 %
14/11 100 % 100 % 100 %
15/11 92 % 92 % 92 %
16/11 100 % 100 % 100 %
17/11 100 % 100 % 100 %
18/11 62 % 62 % 62 %
19/11 100 % 100 % 100 %
20/11 100 % 100 % 100 %
21/11 92 % 92 % 92 %
22/11 75 % 75 % 83 %
23/11 92 % 92 % 100 %
24/11 100 % 100 % 100 %
25/11 88 % 88 % 88 %
26/11 58 % 71 % 71 %
27/11 71 % 71 % 71 %
28/11 92 % 92 % 92 %
29/11 58 % 67 % 67 %
30/11 67 % 79 % 79 %
01/12 38 % 58 % 75 %
02/12 33 % 46 % 62 %
03/12 42 % 79 % 88 %
04/12 62 % 79 % 88 %
I går
Perfekt Bra Godkjent
Treffprosent 62 % 79 % 88 %
Gjennomsnitt siste 30 dager
Perfekt Bra Godkjent
Treffprosent 78 % 86 % 89 %