Verifikasjon av timesnedbørBergen

(Bergen-Florida)


Perfekt: Andel av tiden hvor observert nedbør er innenfor nedbørsintervallet i modellen
Bra: Andel av tiden hvor observasjonene og modellen har nedbør/opphold på samme tid
Godkjent: I hvor stor grad observasjonene og modellen har like mye tid med nedbør/opphold
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra Godkjent
27/05 100 % 100 % 100 %
28/05 92 % 92 % 92 %
29/05 46 % 75 % 83 %
30/05 54 % 71 % 79 %
31/05 62 % 67 % 75 %
01/06 54 % 96 % 96 %
02/06 54 % 75 % 83 %
03/06 71 % 92 % 92 %
04/06 100 % 100 % 100 %
05/06 83 % 88 % 88 %
06/06 71 % 75 % 100 %
07/06 92 % 92 % 92 %
08/06 83 % 88 % 96 %
09/06 42 % 83 % 83 %
10/06 79 % 96 % 96 %
11/06 96 % 96 % 96 %
12/06 100 % 100 % 100 %
13/06 62 % 83 % 83 %
14/06 92 % 92 % 92 %
15/06 92 % 100 % 100 %
16/06 83 % 96 % 96 %
17/06 75 % 83 % 83 %
18/06 96 % 96 % 96 %
19/06 100 % 100 % 100 %
20/06 96 % 96 % 96 %
21/06 62 % 92 % 92 %
22/06 75 % 83 % 100 %
23/06 100 % 100 % 100 %
24/06 71 % 100 % 100 %
25/06 46 % 92 % 92 %
I går
Perfekt Bra Godkjent
Treffprosent 46 % 92 % 92 %
Gjennomsnitt siste 30 dager
Perfekt Bra Godkjent
Treffprosent 78 % 90 % 93 %