Verifikasjon av timesnedbørBergen


Perfekt: Andel av tiden hvor observert nedbør er innenfor nedbørsintervallet i modellen
Supert: Andel av tiden hvor observasjonene og modellen har nedbør/opphold på samme tid
Bra: I hvor stor grad observasjonene og modellen har like mye tid med nedbør/opphold
Siste 30 dager
Dato Perfekt Supert Bra
05/12 50 % 58 % 100 %
06/12 71 % 92 % 92 %
07/12 54 % 83 % 92 %
08/12 88 % 92 % 92 %
09/12 83 % 92 % 92 %
10/12 79 % 92 % 100 %
11/12 100 % 100 % 100 %
12/12 100 % 100 % 100 %
13/12 100 % 100 % 100 %
14/12 100 % 100 % 100 %
15/12 100 % 100 % 100 %
16/12 100 % 100 % 100 %
17/12 100 % 100 % 100 %
17/12 100 % 100 % 100 %
18/12 100 % 100 % 100 %
I går
Perfekt Supert Bra
Treffprosent 100 % 100 % 100 %
Gjennomsnitt siste 30 dager
Perfekt Supert Bra
Treffprosent 88 % 93 % 97 %