Verifikasjon av timesnedbørBergen

(Bergen-Florida)


Perfekt: Andel av tiden hvor observert nedbør er innenfor nedbørsintervallet i modellen
Bra: Andel av tiden hvor observasjonene og modellen har nedbør/opphold på samme tid
Godkjent: I hvor stor grad observasjonene og modellen har like mye tid med nedbør/opphold
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra Godkjent
05/01 33 % 92 % 92 %
06/01 29 % 96 % 96 %
07/01 42 % 88 % 96 %
08/01 33 % 50 % 75 %
09/01 67 % 67 % 67 %
10/01 100 % 100 % 100 %
11/01 54 % 92 % 100 %
13/01 58 % 67 % 67 %
14/01 12 % 67 % 92 %
15/01 54 % 79 % 88 %
16/01 75 % 92 % 100 %
17/01 62 % 88 % 96 %
18/01 67 % 83 % 83 %
19/01 67 % 75 % 75 %
20/01 12 % 100 % 100 %
21/01 21 % 75 % 83 %
22/01 83 % 88 % 96 %
23/01 33 % 92 % 92 %
24/01 38 % 79 % 88 %
25/01 62 % 96 % 96 %
26/01 42 % 88 % 88 %
27/01 54 % 67 % 83 %
28/01 79 % 88 % 96 %
29/01 71 % 83 % 92 %
30/01 46 % 67 % 75 %
31/01 54 % 71 % 96 %
01/02 42 % 88 % 96 %
02/02 42 % 58 % 58 %
03/02 83 % 83 % 83 %
04/02 58 % 83 % 92 %
I går
Perfekt Bra Godkjent
Treffprosent 58 % 83 % 92 %
Gjennomsnitt siste 30 dager
Perfekt Bra Godkjent
Treffprosent 52 % 81 % 88 %