Verifikasjon av timesnedbørBergen

(Bergen-Florida)


Perfekt: Andel av tiden hvor observert nedbør er innenfor nedbørsintervallet i modellen
Bra: Andel av tiden hvor observasjonene og modellen har nedbør/opphold på samme tid
Godkjent: I hvor stor grad observasjonene og modellen har like mye tid med nedbør/opphold
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra Godkjent
20/07 54 % 88 % 88 %
21/07 38 % 71 % 88 %
22/07 50 % 54 % 79 %
23/07 46 % 46 % 46 %
24/07 96 % 96 % 96 %
25/07 88 % 88 % 88 %
26/07 96 % 96 % 96 %
27/07 100 % 100 % 100 %
28/07 96 % 96 % 96 %
29/07 96 % 96 % 96 %
30/07 71 % 92 % 92 %
31/07 54 % 83 % 100 %
01/08 100 % 100 % 100 %
02/08 100 % 100 % 100 %
03/08 100 % 100 % 100 %
04/08 100 % 100 % 100 %
05/08 100 % 100 % 100 %
06/08 75 % 75 % 75 %
07/08 83 % 92 % 92 %
08/08 58 % 58 % 100 %
09/08 92 % 96 % 96 %
10/08 - % - % - %
11/08 42 % 83 % 92 %
12/08 46 % 96 % 96 %
13/08 - % - % - %
14/08 - % - % - %
15/08 - % - % - %
16/08 - % - % - %
17/08 - % - % - %
19/08 - % - % - %
I går
Perfekt Bra Godkjent
Treffprosent - % - % - %
Gjennomsnitt siste 30 dager
Perfekt Bra Godkjent
Treffprosent 77 % 87 % 92 %