Verifikasjon av timesnedbørBergen

(Bergen-Florida)


Perfekt: Andel av tiden hvor observert nedbør er innenfor nedbørsintervallet i modellen
Bra: Andel av tiden hvor observasjonene og modellen har nedbør/opphold på samme tid
Godkjent: I hvor stor grad observasjonene og modellen har like mye tid med nedbør/opphold
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra Godkjent
21/01 88 % 92 % 100 %
22/01 88 % 88 % 88 %
23/01 79 % 92 % 92 %
24/01 92 % 100 % 100 %
25/01 58 % 79 % 79 %
26/01 54 % 67 % 75 %
27/01 100 % 100 % 100 %
28/01 83 % 88 % 96 %
29/01 62 % 83 % 100 %
30/01 88 % 96 % 96 %
31/01 100 % 100 % 100 %
01/02 96 % 96 % 96 %
02/02 100 % 100 % 100 %
03/02 79 % 79 % 96 %
04/02 38 % 50 % 50 %
05/02 100 % 100 % 100 %
06/02 67 % 96 % 96 %
07/02 50 % 71 % 96 %
08/02 50 % 88 % 96 %
09/02 71 % 75 % 75 %
10/02 79 % 88 % 96 %
11/02 79 % 92 % 92 %
12/02 21 % 71 % 79 %
13/02 88 % 88 % 88 %
14/02 88 % 92 % 92 %
15/02 100 % 100 % 100 %
16/02 83 % 92 % 100 %
17/02 92 % 92 % 100 %
18/02 79 % 92 % 92 %
19/02 42 % 92 % 92 %
I går
Perfekt Bra Godkjent
Treffprosent 42 % 92 % 92 %
Gjennomsnitt siste 30 dager
Perfekt Bra Godkjent
Treffprosent 76 % 88 % 92 %