Verifikasjon av timesnedbørBergen

(Bergen-Florida)


Perfekt: Andel av tiden hvor observert nedbør er innenfor nedbørsintervallet i modellen
Bra: Andel av tiden hvor observasjonene og modellen har nedbør/opphold på samme tid
Godkjent: I hvor stor grad observasjonene og modellen har like mye tid med nedbør/opphold
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra Godkjent
22/03 58 % 92 % 100 %
23/03 62 % 62 % 62 %
24/03 42 % 83 % 92 %
25/03 92 % 92 % 100 %
26/03 54 % 83 % 100 %
27/03 67 % 75 % 100 %
28/03 67 % 100 % 100 %
29/03 67 % 83 % 92 %
30/03 42 % 92 % 92 %
31/03 79 % 79 % 79 %
01/04 100 % 100 % 100 %
02/04 92 % 96 % 96 %
03/04 100 % 100 % 100 %
04/04 100 % 100 % 100 %
05/04 100 % 100 % 100 %
06/04 100 % 100 % 100 %
07/04 100 % 100 % 100 %
08/04 100 % 100 % 100 %
09/04 96 % 96 % 96 %
10/04 100 % 100 % 100 %
11/04 100 % 100 % 100 %
12/04 100 % 100 % 100 %
13/04 100 % 100 % 100 %
14/04 100 % 100 % 100 %
15/04 100 % 100 % 100 %
16/04 100 % 100 % 100 %
17/04 88 % 92 % 100 %
18/04 100 % 100 % 100 %
19/04 100 % 100 % 100 %
20/04 100 % 100 % 100 %
I går
Perfekt Bra Godkjent
Treffprosent 100 % 100 % 100 %
Gjennomsnitt siste 30 dager
Perfekt Bra Godkjent
Treffprosent 87 % 94 % 97 %